Systeem- en Gezinspsychotherapie

Het systeemdenken is gebaseerd op het principe dat het geheel/het systeem groter is dan de som van de delen. Overal waar mensen samen zijn, ontstaat er een systeem, met zijn eigen unieke patronen, impliciete hiërarchie, verhoudingen, relaties, communicatie, ... die zorgen dat het systeem in balans blijft. Je als deelnemer in zo'n systeem verhouden kan je kracht geven en tegelijkertijd ook heel erg ongelukkig maken.

Stacks Image 137

Het uitgangspunt is dat we ons steeds ontwikkelen in relatie tot anderen. In de eerste fase van ons leven zijn dat onze ouders/opvoeders waaraan we ons hechten. Met opgroeien wordt ons netwerk steeds uitgebreider. De patronen die we geleerd hebben in ons gezin vormen de basis van waaruit we ons verder zullen verhouden tot anderen. Het belang van de ander en hoe we elkaar nabij zijn, kan niet onderschat worden als fundament van ons persoonlijk wordingsproces.

"We zijn wezenlijk afhankelijk van de koestering door anderen om goed te bestaan."
(Dirk De Wachter in De Morgen 14/4/21)

Systeem- en gezinspsychotherapie is gesprekstherapie.

Je blik verruimen, hardop nadenken met iemand die niet direct bij jouw leven betrokken is, geeft nieuwe invalshoeken.

"Iedereen houdt de grenzen van zijn gezichtsveld voor de grenzen van de wereld."
(Arthur Schopenhauer)

Een mogelijk therapeutisch traject start met één of meerdere kennismakingsgesprekken.
Daarin zoeken we samen uit wat jouw vragen en verwachtingen zijn, jij bent de expert in jouw leven.

• jouw geschiedenis, wat is je leven al geweest?, Welke ervaringen zijn daarin belangrijk geweest?
• je emoties, hoe beleef je die? Wat is jouw basisemotie? In welke emotie bevind je je nu?
• jouw eigen temperament
• je verbinding met betekenisvolle anderen, familie- en gezinsrelaties, partners, vrienden, ...., werkcontext
• hoe zijn je klachten tot stand gekomen?

Als therapeut breng ik aan hoe ik vanuit mijn expertise en ervaring een gezamenlijk traject zie.
Samen verhelderen we dan de doelstellingen daarvan.
Als therapeut heb ik nooit het pasklare antwoord op jouw vragen. We gaan samen op zoek naar wat nu voor jou nodig en passend is.

individuele therapie: een gesprek duurt 50 min tot een uur

In het verdere traject ontrafelen we samen de betekenis en zin van jouw klachten en vragen.
Je leert contact leggen met je persoonlijke overtuigingen en emoties, een verbinding tussen denken en voelen.
Als therapeut nodig ik je uit om steeds dichter bij je unieke zelf en kracht te komen.
Vanuit mijn opleiding kijk ik daarbij ook steeds naar je verhouding met je omgeving, relaties en communicatie.
Mogelijk start een traject individueel en worden er in de loop ervan belangrijke personen uit jouw leven bij betrokken als dat aangewezen is.

De therapie eindigt als jouw doelstellingen bereikt zijn en je het gevoel hebt dat je jouw gevonden betekenissen, waarden en zingeving hebt geïntegreerd in je persoonlijke leven.

Stacks Image 142

Relatietherapie en gezinstherapie: een gesprek duurt 90 min

In een relatie- of gezinsgesprek worden alle betrokkenen in eerste instantie samen uitgenodigd om te bespreken welke moeilijkheden, spanningen en veranderingswensen er leven bij iedereen.
Door iedereen samen in de gespreksruimte te spreken, krijg ik als therapeut ook zicht op hoe jullie zich tot elkaar verhouden en communiceren.
Dat helpt om tot gedeelde doelstellingen te komen.

Beroepsgeheim/privacy

Als therapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.
Dat betekent dat de door jou aan mij toevertrouwde informatie niet zonder jouw toestemming kan doorgegeven worden aan derden.
De uitzondering daarop is een acute noodsituatie waarin onmiddellijk handelen vereist is. Ik zal dan nog steeds meedelen dat ik informatie bijv. met de hulpdiensten ga delen. Je toestemming is dan echter geen vereiste meer.

Lid van de beroepsvereniging BVRGS.